Υποστήριξη IPv6 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας