Συνολική κίνηση IPv6 Φλώρινας

Εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση των Τμημάτων της Φλώρινας.